குறிப்பு : 1. எங்கள் சேவை வரன்களை பற்றி தகவல் தருவது மட்டுமே. 2. வரன்களை பற்றி நன்கு விசாரித்து முடிவு செய்ய வேண்டியது மணமக்கள் வீட்டாரின் பொறுப்பாகும்.  3. திருமணம் முடிந்தவுடன் அவசியம் தகவல் மையத்திற்கு தெரிவிக்கும்படி வேண்டிக் கொள்கிறோம். 4. நாங்கள் தரகர்கள் அல்ல, தகவல் தருபவர்கள் மட்டுமே. 5. எங்கள் வாயிலாக திருமணம் முடிந்தால் கமிஷனோ, கட்டணமோ, அன்பளிப்புகளோ நீங்களே விரும்பி கொடுத்தாலும் வாங்குவதில்லை.
Copyright © 2010 to 2020 mtmmatri.com